EN
12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397

تاریخچه سازمان

 تاریخچه سازمان
 تاسیس شرکتهای کارگزاری از سال 1365 در شهرداری تهران با هدف تسهیل و تسریع عملیات عمرانی مناطق آغاز گشته و با ماموریت هایی نظیر خرید مصالح، توسعه ابنیه،بهره برداری از فضاهای عمومی نظیر پارکینگ و ورزشگاه و کارگزاری به فعالیت خود ادامه می دادند.
عملکرد این 8 شرکت در طی سالهای ارائه خدمات به شهرداری تهران با چالشهایی روبرو شد که در راستای چابک سازی و کاهش چالش ها، مدیران شهری در جهت بالا بردن قابلیتهای اجرایی و هماهنگی و انسجام در نحوه مدیریت بر سازمانها و شرکتهای وابسته بر آن شدند تا با انحلال 8 شرکت پیشین و ادغام فعالیتهای آنها در قالب سازمان عمرانی مناطق، این مهم را سامان دهند. بر این اساس و همچنین مصوبه اسفند ماه 1387 شورای شهر تهران، سازمان عمرانی مناطق از خرداد 1388 آغاز به کار نمود.

 
 
 
 
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج