EN
11/20/2018 - سه شنبه 29 آبان 1397

راهنمای انعقاد قرارداد

 با سلام و تحیت
در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و سهولت کار در ارائه مدارک مرتبط با امور قراردادها و سیر مراحل انجام کار این فایل راهنما در اختیار شما قرار می گیرد. به امید آنکه با مطالعه دقیق مفاد مندرج در آن و تهیه مدارک مربوطه قبل از مراجعه به سازمان، رضایت شما پیش از پیش حاصل گردد.

 مدارک مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد با پیمانکاران

 1- اصل و کپی روزنامه رسمی و آگهی تأسیس
2-فرم وصول تضمین انجام تعهدات از معاونت مالی و اداری
3-اعلام حساب جاری بانک شهر به نام شرکت طرف قرارداد
4- اعلام شماره همراه مدیر عامل جهت اطلاع رسانی از طریق پیامک

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصات

 1- فیش واریزی خرید اسناد مناقصه
2-اصل و کپی اساسنامه ، شراکت نامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات روزنامه رسمی
3- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز
4- اصل و کپی گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز از طریق دفترخانه رسمی
5- اصل و کپی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، کارت پیمانکاری معاونت های تخصصی شهرداری تهران ، پروانه بهره برداری و پروانه کسب
6- اصل و کپی کارت اقتصادی از سازمان امور مالیاتی کشور
7- سپرده شرکت در مناقصه

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج